دفتر مرکزی:

برازجان، خیابان رودکی، روبروی بهداشت امام رضا(ع)

تلفن تماس:

077-34243460

09177770097

ایمیل مجموعه:

mehrdokhtedu@yahoo.com

mehrdokhtedu@gmail.com.com