آقای مسعود بحرینی

دبیر عربی

سوابق تحصیلی

  • فوق ديپلم ديني عربي
  • ليسانس الهيات وعربي
  • فوق ليسانس علوم تربيتي

سوابق آموزشی

  • 5سال سرگروه اموزشي عربي منطقه سعداباد
  • 6سال معاون اموزشي دبيرستان شهيد بهشتي برازجان
  • 6سال مدير دبيرستان شهيد بهشتي برازجان
  • دبير دبيرستان هاي دولتي وغير دولتي برازجان

افتخارات

  • 2سال داوری جشنواره الگوهاي برتر تدريس
  • درصد بالاي 90درصد امتحانات نهايي

تماس با ما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمت های مورد نیاز علامت گذاری شده است *