آقای مهران کاسکانی

دبیر زیست شناسی

فوق لیسانس زیست شناسی
۳۰ سال سابقه تدریس
دبير مدارس تيزهوشان و نمونه برازجان، بوشهر و كرج
مدرس آموزشگاه هاي كنكور