امکانات و تجهیزاتمهردخت

برگزاري وورك شاپ ها

برگزاري كارگاه هاي جانبي در طول سال تحصيلي

استفاده از آزمايشگاه مجهز

برگزاري جشنواره هاي فرهنگي، هنري، علمي و آموزشي

برگزاري تورهاي علمي و فرهنگي

سالن ورزشي سرپوشيده، استخر و باشگاه صخره نوردي

كلاس هاي هوشمند

مشاوره تحصيلي (از مدرسه تا كنكور)

كلاس هاي فوق برنامه و آمادگي كنكور

بهره گيري از دبيران مدارس خاص و مدرسان برتر كنكور

تیم اجرایی و آموزشیمهردخت

آقای مهران کاسکانی

دبیر زیست شناسی

دکتر نعیمه متوسلی

مدیریت آموزشگاه

خانم ناهید متوسلی

معاون آموزشي

خانم نرگس توانا

معاون اجرایی

خانم آمنه تفکری

خانم آمنه تفکری

خانم رضوان فخری

دبیر روانشناسی و جامعه شناسی

خانم آمنه ذاکری فرد

دبیر فیزیک و ریاضی انسانی

خانم شبنم روان بد

دبیر تربیت بدنی

خانم سعیده صالحی

دبیر زبان انگلیسی

خانم مریم رضایی مطلق

دبیر فارسی و علوم و فنون ادبی

خانم زهرا محمدی

دبیر فلسفه و تاریخ

خانم معصومه کدیور

دبیر حسابان و هندسه
0

کلاس درس

0

دبیر

0

رشته تحصیلی

0

شعبه

گالری تصاویر مهردخت

مقالات

مقالات ویژه مهردخت

دانش آموزان ممتاز

دانش آموزان مهردخت

افتخارات

افتخارات خانواده مهردخت

خط زمان تولد هایمهردخت

1 مهر

سرکار خانم معصومه کدیور

همکاران

1 مهر

جناب آقای مسعود بحرینی

همکاران

5 مهر

فاطمه خوش بیان

دانش آموز

22 مهر

مهدیه جابری

دانش آموز

23 مهر

بنت الهدی خجسته

دانش آموز

30 مهر

نگار زنگنه

دانش آموز

تولدتان مبارک

جهت ثبت نام و مشاوره با ما تماس بگیرید

077-34243460